Bebeğin suya doğumu ek riskler getiriyor mu? (2)

Hep suya doğumda bebeklerle ilgili enfeksiyon, su yutma gibi olası komplikasyonlardan korkulmuştur. Ancak elde bu konularda artmış ek risklerle ilgili kanıtlar yoktur. Ne bebek yararına, ne de bebek zararına elde yeterli veri yoktur. Zaten ACOG bu veriler olmadığı için resmi sayfasında “suda doğum güvenlidir” yazamaz. Bunun yerine ailenin elde yarar veya zarar yönünde elde yeterli veri olmadığı konusunda uyarılmasını söylüyor. Bazı yayınlarda saptanan birçok negatif olayın suyun tek başına etkisinden çok, şartlar, yanlış havuz kullanımı, yeterli profesyonel destek olmaması, önlem alınmaması gibi sebeplerden oluştuğu gösterilmiştir. Yine de suya doğan bebeklerde en az yatakta doğan bebeklerde olduğu kadar riskler devam etmektedir. Bu yüzden 2008 yılından bu yana suda doğumlar yaptıran Keşkesiz Doğum ve Kadın Sağlığı Merkezi olarak, en ufak bir şüphede anneleri derhal sudan çıkarıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bunlar arasında, kalp atışlarında bozulma, uzamış doğum eylemi, anne isteği sayılabilir. Ayrıca bebekleri doğumdan sonra en kısa sürede su dışına çıkarmayı tercih ediyoruz. Bu yüzden şimdiye kadar suya bağlı olan bir komplikasyonla henüz karşılaşmadık. Her doğumda uzmanların hazır bulunması nedeni ile göbek kordonu hasarı oluşması asla olmayacak bir komplikasyondur.
Op.Dr.Hakan Çoker
Temmuz 2017
Bebeğin Çıkışı Dahil İkinci Aşamada Suya Girme
Bebeğin çıkışında suya girmenin çocuk için ciddi yenidoğan komplikasyonları yaratacağı iddia edilmiştir; enfeksiyon, boğaza su kaçması (boğulma), göbek kordonunun kopması gibi (10). Tekil vaka raporları ve vaka dizileri, bilerek suya girilen doğumlarda yenidoğanlardaki ciddi aksi sonuçları göstermiştir. Pseudomonas aeruginosa (25, 26) ve Legionella pneumophila (27-29) gibi ölümcül bakterilerin enfeksiyonu vakaları gözlemlenmiştir. Önemli olansa, bu vakalarda ilave enfeksiyon riski etkenleri kaydedilmiştir; havuzun uygunsuz dezenfeksiyonu (29), aşırı sıcak su (27), planlanan kullanımdan iki hafta önce havuzun doldurulması (27, 29) ve kirli kaynaktan su kullanımı gibi (29). Bu nedenle doğumda suya girme hizmeti sunan tesisler, küvet ve havuzların bakımı ve temizliği için katı protokoller ve enfeksiyon kontrol prosedürleri oluşturmalıdır.
Bir diğer komplikasyon su yutmadır (30-34), buna hiponatremi (30, 34) ve nöbetler eşlik eder (30). Her ne kadar yenidoğanın suya girdiği anda koruyucu “dalış refleksiyle” su yutmadığı iddia edilse de, hayvanlar üzerindeki araştırmalar ve mekonyum solunum sendromu literatürü gösterir ki bazı hastalıklı fetüs ve yenidoğanlarda dalış refleksi işlemiyor ve etraftaki sıvı ağza ve solunum yollarına kaçabiliyor (35). Zaten doğum anında dalış refleksinin varlığı ve sağlıklı bebeklerdeki zamanlaması da sorgulanan konulardır (36). Hastalıksız fetüsler de dolayısıyla su yutabiliyor ve sekel oluşabiliyor.
Göbek kordonunun kopmasının (veya kordon “çatlaması”) yenidoğan sudan çıkarılırken veya çekilirken oluştuğu gözlemlenmiştir. Her ne kadar her örnek, yenidoğan hastalıktan ölümleriyle ilişkili olmasa da bazı hastalık kapan yenidoğanlar yoğun bakım ünitesine (37) ve kan nakline (38) ihtiyaç duymuştur. Yakın zamanda yapılan geriye dönük bir araştırma kordon kopması oranını 1000 suda doğum için 3.1 olarak bulmuştur, yenidoğan yoğun bakım oranı 1.9 ve kan nakli oranı 0.4’tür (38). Bu değerlendirmeye dahil edilen bir çalışma, her 228 suda doğum içinde 1 kordon kopması olduğunu, oysa her 1.361 yatakta doğumda 1 kordon kopması olduğunu tespit etmiştir (8). Kordon kopmasını azaltacak bulgu-temelli kılavuzlar henüz piyasada yoktur.
Doğumun ikinci aşamasında suya girmenin yenidoğandaki aksi sonuçlarına dair artan bir sıklık 2009 Cochrane değerlendirmesinde tespit edilmemiştir. Değerlendirmeye göre hastalıktan ölüm ve ölü doğum oranlarına dair veriler yetersizdir ve “doğumun ikinci aşamasında suya girmeye dair yeterli kanıt ve bulgu yoktur” (10). Meta-analizler de kordon kopması, su yutma, hiponatremi gibi durumlara dair elde yeterince veri olmadığını söyler, ayrıca sonuçlarda heterojendir (18). Meta-analiz ve sistematik değerlendirme, her ne kadar suda doğum bebekte kalıcı bir hasara yol açmasa da, nadir fakat ciddi sonuçların neler olabileceğine dair elde yeterli bulgu olmadığında ısrar eder (24). Ayrıca, suda ve yatakta doğum arasında uzun vadeli sonuçların kıyaslanması için gereken veri de mevcut değildir.
Immersion in water during labor and delivery. Committee Opinion No. 679. American College of Obstetricians and Gynecologists.Obstet Gynecol 2016;128:e231–6.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?:

0 votes, 0 avg. rating

Paylaş:

Yorum Yap