Lamaze Felsefeleri

HAMİLELİKTE LAMAZE FELSEFESİ

 1. Hamilelik normal ve doğal bir olaydır.
 2. Kadın bedeni hamilelik boyunca bebeklerin gelişimine yardımcı olmak ve büyütmek için tasarlanmıştır.
 3. Hamilelikte geçen 9 ay bebeklerin gelişip büyümesi , bedenin doğuma hazırlanması ve bir kadının anneliğe geçişi için gereklidir.
 4. Hamilelik anne ve babaların bebekleriyle ömür boyu sürecek güçlü bağlar kurmaları için bir fırsattır.
 5. İyi bir destek, sağlıklı bir yaşam biçimi ve hayatın stresi ile baş edebilme kabiliyeti sayesinde sağlıklı bir hamilelik, sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir bebeğe ulaşmak mümkün olacaktır.
 6. Doğumdan sorumlu sağlık çalışanları kadınların doğumun normalliğine olan güvenini ve sağlıklı bir doğum yapabilme kabiliyetlerini arttırabilir veya azaltabilir.
 7. Lamaze eğitimi kadınların bedenlerine ve doğumla ilgili dürtülerine güven kazanmaları, hamilelik/doğum/emzirme/annelik alanlarında bilinçli/eğitimli tercih yapmaları konularında kendilerine güven duygusunu güçlendirir.

DOĞUMDA LAMAZE FELSEFESİ

 1. Doğum normal, doğal ve sağlıklıdır.
 2. Doğum tecrübesi anneyi ve ailesini derinden etkiler.
 3. Kadının doğal dürtüleri doğumu yönlendirir.
 4. Kadının doğumda kendine güveni ve başarısı sorumluluğu alan profesyoneller ve doğum yapılan yere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.
 5. Kadınların doğumda rütin müdahalelere gerek kalmadan doğal doğum hakkıdır.
 6. Doğum doğal ve güvenilir bir eylemdir.
 7. Kadınlar doğum eğitimi sayesinde sağlıkları ile ilgili kararlarda bilinçli tercih yapacak ve sorumluluğu alacak şekilde eğitilmelidir.

EBEVEYNLİKTE LAMAZE FELSEFESİ

 1. İyi bir ebeveynlik çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimi için olduğu kadar kendimiz ve toplum için de yaşamsal bir öneme sahiptir.
 2. Ebeveynlik coşkulu, önemli, tatmin edici ve verilen emeğe değer bir görevdir.
 3. Ebeveynlik doğumdan önce başlar. Çocuklarla anne ve babalar arasındaki özel bağ doğumdan başlayarak yaşam boyu devam ederken saygıyla karşılanmalı ve korunmalıdır.
 4. Çocukların hayatında anne ve babalar eşit rol alır ve birbirlerinin yerini tutamazlar.
 5. Ebeveynlik öğrenilen bir sanattır. En önemli öğretmenlerimiz kendi ebeveynlerimiz, ailelerimiz ve çocuklarımızdır.
 6. İyi bir ebeveynlik için kendi ailelerimiz, arkadaşlarımız ve toplumumuzun desteğine ihtiyacımız vardır.
 7. Kendimiz ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak kararlar alırken eğitim ve destek ebeveynlerin kendilerine olan güvenini ve kabiliyetini güçlendirir.
Paylaş